Praktická slévárenská příručka

Vydavatelství: Simone Franke                     

Překlad a odborné zpracování: Jan Šlajs
 

Objednávejte zde:
(knižní vydání včetně aplikace pro iOS a Android pro 5 sad) 

 • Cena (knižní vydání):  59,90 EURO
  ISBN: 978-3-7949-0972-8
 • Cena (elektronická verze): 54,90 EURO

České jazykové vydání TASCHENBUCH DER GIESSEREI PRAXIS, po desetiletí osvědčeného souboru odborných informací, bylo nyní vydáno na podporu jak osob přímo zaměstnaných ve slévárenství, tak i odborníků v přidružených odvětvích. Kapesní průvodce Foundry je nyní k dispozici v klasické knižní podobě a jako aplikace pro iOS a Android.

I v tomto vydání je kladen zvláštní důraz na praktické představení podmínek a oblastí použití slévárenských postupů, aniž by se zapomínalo na vědecký základ používaných technologií. Redakční tým je průběžně podporován týmem odborníků z vědy a praxe. Díky tomu jsou do neustále aktualizovaných vydání příručky zahrnuty nové trendy ve vývoji technologií a výsledky nejnovějšího výzkumu.
Příručka přehledně představuje rozmanitost technologií odlévání a zohledňuje tak rozsah výrobních procesů odlévání. Tato příručka je praktickým nástrojem pro odborníky vyrábějící odlitky, definující požadavky na výrobky a kolegy z dodavatelského a prodejního průmyslu i z výzkumných, výukových a vývojových institucí. 

Pro česky mluvící zaměstnance, studenty a učně v širokém oboru obrábění kovů je tato kniha cennou podporou ve vzájemné komunikaci a jejich profesním rozvoji.

Obsah

 • Matematické a fyzikální tabulky
 • Energetický management, Ochrana životního prostředí , Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Výroba modelových zařízení 
 • Výrobní procesy
 • Tlakové lití
 • Materiály forem a jader
 • Tavení kovů
 • Odlévání slitin
 • Kontrolní procesy materiálů a odlitků
 • Metalografie


K dispozici také v němčině
Cena 59,90 EURO
ISBN: 978-3-7949-0948-3
Objednávejte zde...

K dispozici také v angličtině
Cena 59,90 EURO
ISBN: 978-3-7949-0948-3
Objednávejte zde...

K dispozici také v polštině
Cena 59,90 EURO
ISBN: 978-3-7949-0957-5
Objednávejte zde...

K dispozici také v ruštině
Cena 59,90 EURO
ISBN: 978-3-7949-0957-5
Objednávejte zde...

K dispozici také ve španělštině
Cena 59,90 EURO
ISBN: 978-3-7949-0950-6
Objednávejte zde...