Galmei

Metallurgy
Zinkerz (Zinkspat) 2ZnO · SiO2 · H2O.